MAANDTHEMA MAART: DRINKWATER, SANITAIRE VOORZIENINGEN EN HYGIENE

woensdag 1 maart 2023 00:00 - vrijdag 31 maart 2023 23:55, .

Water, sanitatie en hygiëne (WASH) zijn essentiële componenten van het menselijk leven en het milieu. Toegang tot schoon water, goede sanitaire voorzieningen en goede hygiënepraktijken zijn cruciaal voor het behoud van een gezonde en productieve gemeenschap. Helaas zijn er nog steeds veel delen van de wereld waar deze basisbehoeften niet beschikbaar zijn, wat leidt tot wijdverspreide ziekte en een gebrek aan economische kansen.

Om dit probleem aan te pakken heeft Rotary International "Water, Sanitatie en Hygiëne" als het maandthema voor maart gekozen. Het is één van de Area’s of Focus van de Rotary Foundation en één van de sustainable goals van de United nations.

Presentatie maandthema maart (door Commissie Training)

Rotaryclubs over de hele wereld hebben verschillende projecten opgezet om de toegang tot schoon water en sanitatie te verbeteren. Sommige clubs investeren in waterputten, terwijl andere sanitaire voorzieningen en hygiënevoorlichting geven. Rotaryclubs werken ook samen met andere organisaties om grotere projecten op te zetten.

Rotaryclubs organiseren evenementen om de gemeenschap te informeren over het belang van schoon water en hygiëne. Rotaryclubs geven ook les op scholen over het belang  proper water en goede hygiënepraktijken.

Met de focus op "drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne" , laat Rotary zien dat het zich blijft inzetten voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen over de hele wereld door middel van WASH-projecten. 

A sustainable waterproject in Haïti ((Nederlands ondertitelen: klik op instellingen, automatisch vertalen, taal kiezen.)

Ook in België.

België is een land dat over het algemeen goed voorzien is van schoon water en sanitaire voorzieningen. Toch zijn er nog steeds bedreigingen en uitdagingen op dit gebied, oa. door watervervuiling, toenemende vraag naar water, maar vooral de klimaatverandering.

Veranderingen in de neerslagpatronen en de frequentie van extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en droogtes kunnen de waterhuishouding van België beïnvloeden. Het is belangrijk om de waterinfrastructuur en -systemen hierop voor te bereiden en aan te passen en burgers aan te sporen om duurzaam om te springen met het gebruik van water.

Je kan deze video in het Nederlands ondertitelen, door te klikken op instellingen, automatisch vertalen en dan de taal kiezen.

Rotary Action Group WASH

In 2007 werd WASH Rotary Action Group (RAG) opgericht door een groep Rotariërs, erkend door Rotary International.  Sindsdien heeft zij vele honderden projecten gefaciliteerd, clubs geholpen bij het vinden van partners, gezorgd voor duurzaamheid, het belang benadrukt van een behoeftegerichte aanpak en beste praktijken ontwikkeld. Meer info.

U kan van het WASH Rotary Action Group Fund 2.000 USD extra steun bekomen voor uw global grant project rond water.  Klik hier voor meer informatie.

Een Rotaryclub kan zich op verschillende manieren inzetten ter promotie van het maandthema "water, sanitatie en hygiëne". Hier zijn een paar ideeën:

  • Een Rotaryclub kan een evenement organiseren om het belang van schoon water en sanitaire voorzieningen te benadrukken. Dit kan een seminar zijn, een lezing, een filmvertoning of een discussiepanel met experts op dit gebied. Het doel van het evenement is om het bewustzijn te vergroten over de uitdagingen waarmee gemeenschappen worden geconfronteerd die geen toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen en om oplossingen te bespreken.
  • Voer een waterproject uit in een gemeenschap die geen toegang heeft tot schoon water en sanitaire voorzieningen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het slaan van waterputten, het bouwen van waterleidingen, het installeren van sanitaire voorzieningen en het geven van hygiënevoorlichting.
  • Organiseer een River Cleanup dag.  Na de overstromingen in Wallonië zijn heel wat rivieren erg vervuild. Het is een leuke 'hands-on' activiteit.  Voor deze actie kan je samenwerken met River-Cleanup 
  • Financier een studiebeurs aan het het IHE Delft Institute for Water Education. Dit is een internationaal instituut dat zich richt op onderwijs en onderzoek op het gebied van waterbeheer en watertechnologie. Meer info.
  • Vraag een spreker van End Plastic Soup. 'End Plastic Soup' is een Rotary initiatief, dat gestart is in Nederland, om de toenemende plastiekvervuiling in oceanen en waterwegen tegen te gaan.  Meer info.
  • Steun een WASRAG project: klik hier voor de lijst.

Door samen te werken en kennis en ervaringen te delen, kunnen Rotaryclubs  bijdragen aan de doelstellingen van het maandthema van Rotary "drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne".

Sustainabel Goal 6 United Nations (Nederlands ondertitelen: klik op instellingen, automatisch vertalen en dan de taal kiezen.)

"Sustainable Goal 6" (SDG 6) van de Verenigde Naties

"Sustainable Goal 6" (SDG 6) van de Verenigde Naties is een van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de VN zijn aangenomen als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. SDG 6 richt zich specifiek op water en sanitatie en heeft als doel om tegen 2030 universele toegang tot veilig drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen te garanderen en ook om de waterkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie van watergebruik te vergroten. Bekijk het filmpje voor meer info.

Schoon water, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne zijn basisbehoeften voor een gezonde omgeving en een productief leven.